Pomorska Liga Zadaniowa- II etap


 
W dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) na portalu Zdolni z Pomorza (https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/) zostaną zamieszczone zadania II etapu powiatowego PLZ. Zadania zostaną zamieszczone w sposób ogólnodostępny. Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/z których został zakwalifikowany.
Uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej – etapu powiatowego powinien zamieścić rozwiązania zadań konkursowych w terminie od 28 stycznia 2019r. do 8 lutego 2019r. po wypełnieniu odpowiedniego formularza.
Formularz zostanie udostępniony dla uczestników już 10 stycznia. Formularz można wypełniać wielokrotnie do dnia 28 stycznia.
Od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 8 lutego 2019 r. rozwiązania przesyłane poprzez formularz będą podlegały ocenie konkursowej.
UWAGA! Do momentu zakończenia etapu powiatowego tj. do dnia 8.02.2019 r. można przesyłać korekty rozwiązań (jako kolejne zgłoszenie), przy czym pod uwagę brane będzie wyłącznie zgłoszenie, które wpłynęło jako ostatnie w terminie. Za każdym razem wypełniamy od początku formularz i zamieszczamy wszystkie pliki rozwiązań.
Szczegóły na stronie: http://www.odn.slupsk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1711:pomorska-liga-zadaniowa-2018-2019&catid=10&Itemid=101

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach
  ul. Wybickiego 33;
  83-050 Kolbudy
 • 58-682-72-24
  58-326-41-10
  58 682 72 78
  58-326-41-20 świetlica
  58-326-41-32 świetlica kl.0-III
  58-326-41-22 lub 24 Pedagog
  58-326-41-23 Psycholog
  58-326-41-27 Pielęgniarka
  58-326-41-21 Biblioteka
  58-326-41-16 Stomatolog

Galeria zdjęć