Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
Biologia biologia
Chemia chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa e_dla_bezp
Edukacja muzyczna e_muzyczna
Edukacja plastyczna e_plastyczna
Edukacja wczesnoszkolna e_wczesnoszk
Fizyka fizyka
Geografia geografia
Historia historia
Historia i społeczeństwo hist. i społ
Informatyka informatyka
Język angielski j.angielski
Język kaszubski kasz
Język mniejszości - kaszubski j.mn.kaszub.
Język niemiecki j.niemiecki
Język polski j.polski
Matematyka matematyka
Muzyka muzyka
Nauka historii i kultury mniejszości lub społeczności h/k mniejsz.
Plastyka plastyka
Przyroda przyroda
Religia religia
Wiedza o społeczeństwie wos
Własna historia i kultura whik
Wychowanie do życia w rodzinie wych.rodz.
Wychowanie fizyczne wf
Zajęcia artystyczne zaj.artysty
Zajęcia komputerowe zaj_komputer
Zajęcia techniczne zaj.technicz
Zajęcia z wychowawcą zaj. wych.

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach
  ul. Wybickiego 33;
  83-050 Kolbudy
 • 58-682-72-24
  58-326-41-10
  58 682 72 78
  58-326-41-20 świetlica
  58-326-41-32 świetlica kl.0-III
  58-326-41-22 lub 24 Pedagog
  58-326-41-23 Psycholog
  58-326-41-27 Pielęgniarka
  58-326-41-21 Biblioteka
  58-326-41-16 Stomatolog

Galeria zdjęć